Leung Čun-jing: Ukidanje specijalnog statusa za Hongkong američka taktika zastrašivanja
Četiri principa kineske borbe protiv kovida 19
Opšti rat naroda protiv kovida-19